Eve Niinemetsa ulmelised kurgi –ja kõrvitsapeenrad.

Aed

Tavaliselt kasvavad kurgid ikka mööda maad. Eve Niinemets aga evib täiesti teiselaadseid kurgikasvatusnippe. Et järgmiseks aastaks need imepeenrad saada, tuleb alustada sügisel. Võimsad lopsakad kurgid.
Mai algul ettekülv, mai lõpus peenrasse, esialgu katteloori alla.
Kui ei saa, ei väeta – puulehed, umbrohi ja aiapraht on kõdunedes lausa Ahi”. Kastab ohtralt külma kaevuveega, kuigi kurk on troopiline taim. Kuumaga katteloori all kurgid “keema ei lähe”. “Maaküttega peenar” Maheaiandus.